ISI YALITIM MALZEMELERİ

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ya da dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh oC değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi, bu değerin üzerinde kalan malzemeler de yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadırlar. Isı yalıtım malzemeleri yapıların duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında kullanılabilirler. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de etkin ısı yalıtımında büyük önem taşımaktadır. En iyi ısı yalıtım malzemelerini net bir şekilde seçebilmek için ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir.

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Musaoğlu Isı Yalıtım Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarının küçük olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Isı yalıtım malzemeleri hafif olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Su ve nem absorbe etme özelliği olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Bakteri ve haşerelerin yuva yapmasına elverişli olmamalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım İlk özelliğini kaybetmemelidir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Yanıcı olmamalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Uzun ömürlü olmalıdır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Taşımaya elverişli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Ekonomik ve temin edilebilir olmalıdır.

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN FİZİKSEL ŞEKİLLERİ 

Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılmasında çeşitli doğal ve yapay malzemeler kullanılmaktadır. Birçok uygulama gevşek dolgu olarak yapılabilmekte, böyle durumlarda yalıtım malzemesi yalıtılacak yere dökülmektedir. Sıcak ve düzgün olamayan yüzeylerde uygulanacak
esnek bir malzeme ile yüzeye esnek özellik kazandırılarak yalıtımın ömrü uzatılmaktadır.


</p>
<h4 style=

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN İÇ YAPISI

Musaoğlu Isı Yalıtım Taneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, uygulamada malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Taneciklerin düzensiz olması nedeniyle hava hareketleri oldukça azdır. Bu nedenle taşınım yoluyla ısı transferi düşüktür.

Musaoğlu Isı Yalıtım Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle yoğunlukları düşüktür. Lifler arasında oluşan hava tabakaları taşınım oluşacak ısı transferlerine karşı direnç oluşturmakta ve ısı transferini en aza indirmektedir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Hücreli ısı yalıtım malzemelerinin taşınım yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücrelerin mümkün olduğunca küçük olması gerekmektedir. 

Musaoğlu Isı Yalıtım Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler yutma katsayısının düşük olması nedeniyle ısının büyük bir kısmını geri yansıtmaktadırlar.

Musaoğlu Isı Yalıtım Son Grup Isı Yalıtım Malzemeleri

Yukarıdaki dört grup malzemenin iki ya da daha fazlasının karışımından meydana gelmektedirler. Gerçekte tüm özellikleri bir arada barındıran bir ısı yalıtım malzemesi bulmak mümkün değildir.

ISI YALITIM MALZEMELERİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLER

Musaoğlu Isı Yalıtım Isı İletkenlik 

Mantolama amaçlı kullanılan malzemelerin, gözenekli veya lifli yapıda olmaları nedeniyle ısıl iletkenlikleri düşük olmaktadır. Şekilsiz yapıdaki katılar, kristal yapıdaki katılara göre daha çok gaz boşluklarına sahiptir. Bu nedenle bu tip malzemelerin ısıl iletkenlikleri daha küçüktür. Isı yalıtım malzemeleri arasından seçim yapılırken diğer tüm faktörlerin eşit olması durumunda en düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemenin seçilmesi yapılacak uygulamadan beklenen tasarrufun sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Mekanik Hasara Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemeleri mekanik olarak zayıf olmaktadırlar. Bu nedenle nadiren korumasız olarak kullanılabilirler. Yalıtım uygulamasından sonra yalıtımın üzeri çoğu zaman koruyucu bir tabaka ile örtülmektedir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Absorbsiyona Karşı Direnç

Isı yalıtımında kullanılan malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak ısıl iletkenliğinin artması nemi absorbe etmemesine neden olmaktadır. Yapılan yalıtım uygulaması nemli ya da atmosferik şartlarda ise yalıtımın üst tarafının su geçirmez bir tabaka ile örtülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan uygulamada bozulmalar yaşanabilmektedir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Yanmaya Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemelerinin yanmaya karşı direnç özelliğinin bulunması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek uygulamada ısı yalıtım malzemeleri belirtilen derecenin üzerinde bir sıcaklıkta çalıştırılmamalıdır. Malzemelerin sıcaklığa dayanma limiti maksimum yüzey sıcaklığının daima üzerinde olmak durumundadır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Yeniden Kullanımı

Plastik yalıtım malzemeleri hariç diğer birçok malzemenin yerini değiştirmek mümkündür. Metal malzemelerin yer değiştirmesi kolaydır. Plastik malzemelerin hasara karşı ufakta olsa bir direnci vardır fakat yeniden kullanılması uygun değildir.

Musaoğlu Isı Yalıtım Ekonomik Olması

Amacına uygun malzeme seçimi ve malzemenin ekonomik yalıtım kalınlığı, yalıtımın maliyetinin belirlemektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hangi malzemenin hangi ortam ve kalınlıkta ve uzun ömürlü kullanılabilirliğinin seçiminin yapılmasıdır. Yalıtımın üzerinde kullanılan koruyucu tabaka ve örtüler yalıtımın ömrünü uzatmaktadır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Sağlık Tehlikesi

Yalıtım için kullanılan malzemelerden çıkan ve solunum yoluyla ciğerlere gidebilecek tozlar insan sağlığına zarar verebilir. Özellikle asbest insan sağlığına en çok zarar veren malzemedir. Bu tür malzemelerin kesiminin çalışma ortamından uzak bir yerde yapılmalıdır. Bazı izolasyon malzemeleri ise deri ile temas ettiğinde kaşıntıya sebep olur, bu tür malzemeler mutlaka eldiven ile taşınmalı ve uygulanmalıdır.

BİNA YALITIMINDA KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ

Dış duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı önemli iki faktördür. Seçilecek malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması gerekmektedir. Ayrıca buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve darbe dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim katsayısı gibi kriterler de önem arz etmektedir. 


Cam Yünü

Ergimiş camın çeşitli yöntemlerle lif haline getirilmiş halidir. Hammaddesinin esasını silis kumu oluşturmaktadır. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Musaoğlu Isı Yalıtım Bakalitli Cam Yünü 
Yoğunluk : 10/80 kg/
m³
Kullanım Sıcaklığı : +230 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 20
 
oC ortalama sıcaklık için 0,040 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

Musaoğlu Isı Yalıtım Bakalitsiz Cam Yünü  
Yoğunluk : 130 kg/
m³
Kullanım Sıcaklığı : +555 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 50
 
oC ortalama sıcaklık için 0,045 W/mK

Taşyünü

Bazalt, kireç taşı, dolomit gibi gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunlukta olmak üzere iki çeşit üretilmektedirler.

Musaoğlu Isı Yalıtım Yüksek Yoğunluklu Taşyünü 
Yoğunluk : 100 kg/
m³
Kullanım Sıcaklığı : 0 / 800 oC
Isı İletim Katsayısı : 50
 
oC ortalama
sıcaklık için 0,043 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

Musaoğlu Isı Yalıtım Düşük Yoğunluklu Taşyünü  
Yoğunluk : 33 kg/
m³
Kullanım Sıcaklığı : 0/800 oC
Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

Genleştirilmiş Polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları  

Polistren sert köpük yapay organik bir izolasyon malzemesidir.

Yoğunluk : 15/30 kg/m³ 
Kullanım Sıcaklığı : -100 / +80 
oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10
 
oC ortalama sıcaklık için 0,033 W/mK
Su Buhar Geçişi : 25 µgm/Nh

Extrüde Polistren ( XPS ) Isı Yalıtım Levhaları

Polistren sert köpüğün banttan çekilerek üretilen tipidir. 

Yoğunluk : 45 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -60 / +75 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10
 
oortalama sıcaklık için 0,026 W/mK
Su Buhar Geçişi : 0.15 / 0.075 µgm/Nh


Poliüretan Köpük

Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karşımları arasında havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. 

Yoğunluk: 50 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +110 
oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10
 
oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK
Su Buhar Geçişi: 0 µgm/Nh

Fenol Köpüğü  

Fenol, formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilmektedir. Muhtelif yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.

Yoğunluk : 30/35 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +120
 
oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 0,04 W/mK
Su Buhar Geçişi : 6.8 µgm/Nh


Cam Köpüğü

Cam köpüğü levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıksız, yüzey sürtünmesi ile kolay tozlaşabilen ısı yalıtım malzemesidir. 

Yoğunluk : 135 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -260 / +430 
oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10
 
oC ortalama
sıcaklık için 0,046 W/mK
Su Buhar Geçişi : 0 µgm/Nh


TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ 

Musaoğlu Isı Yalıtım Camyünü: ( TS 901 – EN13162 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Taşyünü: ( TS 901 – EN13162 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Expande Polistren (EPS) : ( TS7316 – EN13163 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Extrüde Polistren (XPS)  : ( TS11989 – EN13164 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Poliüretan Köpük (PUR)  : ( TS EN 13165 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Cam Köpüğü : ( TS EN 13167 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Fenol Köpüğü : ( TS 2193 – EN 13166 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Polietilen Köpük : ( TS 418 – EN 12201 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Mantar Levhalar : ( TS 304 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Ahşap Lifli Levhalar : ( TS 304 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Ahşap Yünlü Levhalar : ( TS EN 13171 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Genleştirilmiş Perlit (EPB) : ( TS EN 13169 )

Musaoğlu Isı Yalıtım Genleştirilmiş Mantar (ICB) : ( TS EN 13170 )


İTHAL EDİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ 

Musaoğlu Isı Yalıtım Seramik Yünü

Musaoğlu Isı Yalıtım Melamin Köpüğü

Musaoğlu Isı Yalıtım Poli İzosiyonat Köpük

Musaoğlu Isı Yalıtım PVC Köpük

Musaoğlu Isı Yalıtım Vermikulit

Musaoğlu Isı Yalıtım Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Musaoğlu Isı Yalıtım Knauf Vidipan

Musaoğlu Isı Yalıtım Aqua Panel Meşli Çimento Bazlı Yalıtım Malzemeleri